NĂNG LỰC SẢN XUẤT

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

MÁY THỔI KHỔ 1500 mm
Tốc độ: 200 kg / giờ
Khổ: 1500 mm
Số lượng: 1 máy
MÁY THỔI KHỔ 800 mm
Tốc độ: 150 kg / giờ
Khổ: 800 mm
Số lượng: 2 máy

MÁY IN 6 MÀU
Tốc độ: 200 m / phút
Khổ: 1050 mm
Số màu: 6
Số lượng: 1 máy

MÁY IN 8 MÀU
Tốc độ: 200 m / phút
Khổ: 1250 mm
Số màu: 8
Số lượng: 1 máy

MÁY IN 9 MÀU
Tốc độ: 300 m / phút
Khổ: 1150 mm
Số màu: 9
Số lượng: 1 máy

MÁY CHIA CUỘN
Tốc độ: 400 m / phút
Khổ: từ 5 mm -1300 mm
Số lượng: 4 máy

MÁY GHÉP KHÔNG DUNG MÔI
Tốc độ: 350 m / phút
Khổ: 1300 mm
Số lượng: 1 máy
MÁY GHÉP CÓ DUNG MÔI
Tốc độ: 150 m / phút
Khổ: 1300 mm
Số lượng: 1 máy
MÁY GHÉP TÍCH HỢP
Tốc độ: 450 m / phút
Khổ: 1300 mm
Số lượng: 1 máy

MÁY HÀN TÚI DÁN LƯNG/ DÁN LƯNG LỆCH
Sản lượng: 70 triệu túi/năm
Tốc độ: 35 m/ phút
Khổ: 1020 mm
Số lượng: 4 máy
MÁY HÀN TÚI ĐÁY ĐỨNG (ZIPPER)
Sản lượng: 22 triệu túi/năm
Tốc độ: 35 m/ phút
Khổ: 1200 mm
Số lượng: 2 máy
MÁY HÀN TÚI 3 BIÊN (ZIPPER, DIE-CUT)
Sản lượng: 70 triệu túi/năm
Tốc độ: 35 m/ phút
Khổ: 1200 mm
Số lượng: 4 máy
MÁY HÀN TÚI 4 CẠNH
Sản lượng: 22 triệu túi/năm
Tốc độ: 35 m/ phút
Khổ: 1020 mm
Số lượng: 2 máy

MÁY HÀN TÚI DIE-CUT
Sản lượng: 10 triệu túi/năm
Tốc độ: 5 m/ phút
Khổ: 1200 mm
Số lượng: 1 máy
MÁY HÀN TÚI CẮT SEAL
Sản lượng: 22 triệu túi/năm
Tốc độ: 45 m/ phút
Khổ: 1200 mm
Số lượng: 2 máy
MÁY HÀN TÚI VẢI KHÔNG DỆT
Sản lượng: 4 triệu túi/năm
Tốc độ: 20 túi/ phút
Khổ: 1160 mm
Số lượng: 1 máy
MÁY HÀN TÚI SANDWICH
(Dự kiến:
vận hành năm 2021)
MÁY HÀN TÚI 8 CẠNH
(Dự kiến: đầu tư thêm 1 máy năm 2021)

MÁY KIỂM LỖI TÍCH HỢP CAMERA
Sử dụng hình Master, so sánh bằng camera điện tử phát hiện các loại lỗi như:
– Chỉ mực
– Các dị vật
– Độ chồng nét
– Độ lệch màu
– Xuất xứ: Nhật

MÁY TEST VẬT LIỆU TESTOMETRIC, MODEL M100 1 CT
Máy có khả năng kiểm tra các hạng mục như:
– Độ bền đường hàn
– Độ đàn hồi
– Lực căng
– Độ bền kéo
– Độ bền xé
– Lực xuyên thủng
– Độ ma sát