HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 15/06/2019, CÔNG TY BAO BÌ TAFUCO  đã tiến hành tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019.
Đến dự hội nghị gồm có: Ban Giám đốc,  Ban chấp hành Công đoàn,  và toàn bộ người lao động cùng tham dự. Ngoài ra công ty còn vinh dự đón tiếp đại diện Liên đoàn Lao động quận 9 đến dự Hội nghị.
Đây là dịp để Ban Lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá những thành công cũng như những hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp của Ban Giám đốc cũng như bộ máy quản lý của Công ty trong năm 2018 và đề ra phương hướng và biện pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2019.
Hội nghị đã nghe và thống nhất một số Dự thảo, đồng thời hội nghị đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng trong dự thảo, Nghị quyết Hội nghị năm 2019 với sự thống nhất cao của tất cả người lao động tham dự.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019