Túi đáy đứng (zipper)

Túi đáy đứng (Zipper)

Túi đáy đứng (zipper) là dạng túi có đáy tròn hoặc đáy bằng và được thiết kế có bề dày […]