TAFUCO CHÀO ĐÓN CÁC BẠN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐẾN THAM QUAN

TAFUCO CHÀO ĐÓN CÁC BẠN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐẾN THAM QUAN

Bên cạnh việc đặt sứ mệnh là “Mang giá trị cốt lõi của bao bì đến với khách hàng”, công ty Tafuco còn đặc biệt muốn tạo cơ hội cho các bạn sinh viên có được một ngày trải nghiệm, tham quan thực tế tại công ty, giúp các bạn có thể hiểu rõ được một quy trình sản xuất bao bì màng ghép phức hợp. Chuyến đi bổ ích còn giúp cho những nhà thiết kế tương lai có thể hiểu rõ giá trị cốt lõi của bao bì để sau này tư vấn và thiết kế cho khách hàng tốt hơn, sát thực tế hơn…

TAFUCO CHÀO ĐÓN CÁC BẠN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐẾN THAM QUAN

TAFUCO CHÀO ĐÓN CÁC BẠN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐẾN THAM QUAN

TAFUCO CHÀO ĐÓN CÁC BẠN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐẾN THAM QUAN

TAFUCO CHÀO ĐÓN CÁC BẠN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐẾN THAM QUAN

TAFUCO CHÀO ĐÓN CÁC BẠN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐẾN THAM QUAN

TAFUCO CHÀO ĐÓN CÁC BẠN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐẾN THAM QUAN

TAFUCO CHÀO ĐÓN CÁC BẠN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐẾN THAM QUAN

TAFUCO CHÀO ĐÓN CÁC BẠN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐẾN THAM QUAN

TAFUCO CHÀO ĐÓN CÁC BẠN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐẾN THAM QUAN