TAFUCO CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIRUS CORONA (NCOV)

TAFUCO CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIRUS CORONA (NCOV)

Những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra, CÔNG TY TAFUCO đã có buổi tuyên truyền và vận động các cán bộ công nhân viên phòng, chống dịch bệnh virus Corona (nCoV)

TAFUCO CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIRUS CORONA (NCOV)

Buổi tuyên truyền đã cung cấp thông tin đầy đủ và cần thiết để mọi người hiểu rõ nguyên nhân, mức độ nghiêm trọng của virus và đưa ra cách phòng, chống kịp thời và chính xác

TAFUCO CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIRUS CORONA (NCOV)
Với sự quan tâm đặc biệt của Ban Giám Đốc đối với các thành viên trong đại gia đình TAFUCO, Tổng Giám đốc đã có những lời nhắn nhủ, quan tâm cũng như tạo điều kiện lao động tốt nhất cho công nhân viên, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh trong các đơn vị nhằm mục tiêu không có công nhân lao động nhiễm dịch bệnh nCoV để đảm bảo yêu cầu sản xuất, kinh doanh an toàn.

TAFUCO CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIRUS CORONA (NCOV)
Trước đó, toàn thể nhân viên Tafuco cũng đã thực hiện nghiêm chỉnh “Quy trình vào xưởng” theo tiêu chuẩn ISO 22000. Những tiêu chuẩn này cũng phần nào giúp công nhân viên Tafuco không quá bỡ ngỡ trước việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh

TAFUCO CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIRUS CORONA (NCOV)

TAFUCO CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIRUS CORONA (NCOV)

TAFUCO CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIRUS CORONA (NCOV)

TAFUCO CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIRUS CORONA (NCOV)

Sau khi buổi tuyên truyền kết thúc, các thành viên TAFUCO đồng lòng hô to “QUYẾT TÂM” đẩy lùi dịch bệnh do virus CORONA gây ra. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho một cộng đồng TAFUCO nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung vì mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV.