TẤT NIÊN 2021

TẤT NIÊN 2021

Ngày 15/1/2022 vừa qua, Công ty TAFUCO đã có một buổi tiệc tất niên thân mật tại chi nhánh mới CHÂU ĐỨC. Trong buổi tiệc, Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Xuân Độ cũng bày tỏ lòng tri ân đến các vị khách hàng, đối tác lâu năm của công ty cũng như trao kỷ niệm chương cho các thành viên đã gắn bó suốt hành trình 19 năm qua. Cũng trong buổi sáng hôm ấy, toàn bộ khách tham dự và toàn thể cán bộ công nhân viên đã được tham quan trực tiếp nhà máy mới với cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư chuẩn mực nhằm đáp ứng được các sản phẩm đòi hỏi chất lượng cao, phù hợp với định hướng thị trường trong tương lai của Tafuco.

TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021
TẤT NIÊN 2021